<address id="xnphl"></address>
<thead id="xnphl"></thead>

  <sub id="xnphl"></sub>

   <address id="xnphl"></address>

    
    
      <address id="xnphl"></address>

      <sub id="xnphl"></sub>

      COVID-19'a Kar?? Birlikte Mücadele Ediyoruz

      NVIDIA, ara?t?rmac?lara ücretsiz NVIDIA Parabricks eri?imi sunuyor.

      欧美性爱小说
      GTC Silicon Valley.

      GTC 2020 ?evrimi?i Olarak Ger?ekle?tirilecek

      GüNDüZ ?ALI?IR.
      GECE SAVA?IR.

      ?NCE VE Gü?Lü
      GEFORCE LAPTOPLAR.

      Ma?aza

      RTX. It’s On.

      Jetson Nano Geli?tirici Kiti. Sadece 930,00 ? kar??l???nda harika yapay zeka uygulamalar? yaratmay? ??renin.

      Ba??ms?z her ?ey i?in tümle?ik platform

      Hizlanin. Sava? ba?ladi.

      Oyun

      Ray Tracing tüm zamanlar?n en ?ok satan oyununu daha da güzelle?tiriyor.

       

      144+ FPS hizinda oyun deneyimi.

      Ola?anüstü h?zl?, sessiz performans. Ger?ek zamanl? ???n izleme ve yapay zeka.

      G?rüntüde y?rt?lma, tak?lma veya komut gecikmesi olmadan harika bir deneyim sunar.

      Yapay Zeka Haberleri

      E?itim, Anlam ??karma ve NLP model büyüklü?ü alanlar?nda ger?ekle?tirilen devrimlerle, dünya etkile?imli yapay zekaya bir ad?m daha yakla??yor.

      NVIDIA ve Red Hat telekomünikasyon sekt?rüne gü?lü 5G ?zellikleri getiren ortakl???n? duyurdu.

      NGC üzerindeki GPU Operat?rü ve Helm grafikleri, kurulu?lar?n u?, veri merkezi, bulut ve hibrit platformlar?nda da??t?m ger?ekle?tirmesine yard?m ediyor.

      GPU h?zland?rmal? 5G telekomünikasyon uygulamalar? olu?turun ve da??t?n.

      Veri Merkezinde AI

      ?ster 8 saat ister 80 saniye olsun, NVIDIA AI platformu  son MLPerf testlerinde üstün performans sergiledi.

      Python ?zellikli NVIDIA DGX-2?, bir saat i?inde 20 milyon al?m sat?m simülasyonu ?al??t?rarak geriye d?nük test konusunda yeni bir kalite düzeyine imzas?n? att?.

      Dünyan?n ?nde gelen iki HPC ?irketi birle?iyor.

      NGC, GPU h?zland?rmal? Yapay Zeka'y? daha da ileriye ta??mak i?in geli?iyor.