<address id="xnphl"></address>
<thead id="xnphl"></thead>

  <sub id="xnphl"></sub>

   <address id="xnphl"></address>

    
    
      <address id="xnphl"></address>

      <sub id="xnphl"></sub>

      Do??czamy do walki z COVID-19

      NVIDIA wspiera naukowców oferuj?c bezp?atny dost?p do oprogramowania NVIDIA Parabricks.

      欧美性爱小说
      GTC Silicon Valley.

      GTC 2020 - przenosimy konferencj? do sieci

      ZA DNIA PRACOWNIK.
      W NOCY WOJOWNIK.

      SMUK?E I POT??NE
      LAPTOPY GEFORCE.

      The Power to Play

      RTX STUDIO

      TERAZ DODATKOWO
      3 MIESI?CE US?UGI ADOBE
      CREATIVE CLOUD

      (O WARTO?CI 1174,74.Z?)

      Adobe Creative Cloud

      Sklep

      RTX. It’s On.

      Zestaw programistyczny Jetson Nano. Naucz si? tworzy? niesamowite aplikacje SI za jedyne 499,00 z?.

      Najszybsza karta graficzna do komputerów PC, jaka kiedykolwiek powsta?a.

      Odtwarzacz do strumieniowania multimediów w jako?ci 4K HDR. Kup Teraz.

      GAMING

      Ray tracing udoskonala najlepiej sprzedaj?c? si? gr? wszech czasów

      Ponad 144 FPS w grach.

      Niewiarygodnie szybkie, ciche i wydajne. Ray tracing w czasie rzeczywistym oraz SI.

      Zapewnia niesamowite wra?enia bez opó?nień, zacinania i rozchodzenia si? obrazu.

      SI - Wiadomo?ci

      Dzi?ki ostatnim prze?omowym osi?gni?ciom z zakresu szkolenia, wnioskowania i rozmiaru modelu NLP ?wiat jest o krok bli?ej do stworzenia konwersacyjnej SI.

      NVIDIA i Red Hat og?osi?y partnerstwo maj?ce na celu wprowadzenie szerokich mo?liwo?ci 5G dla bran?y telekomunikacyjnej.

      Rozwi?zania GPU Operator i Helm charts w us?udze NGC pomagaj? przedsi?biorstwom we wdro?eniach na urz?dzeniach brzegowych, w centrach danych, chmurze i platformach hybrydowych.

      Twórz i wdra?aj aplikacje 5G, akcelerowane uk?adami GPU.

      SI W Centrum Dany

      Z 8 godzin do 80 sekund – platforma SI NVIDIA  osi?ga niezwyk?? wydajno?? w najnowszej edycji MLPerf.

      System NVIDIA DGX-2?, wykorzystuj?c j?zyk Python, przeprowadzi? 20 milionów symulacji transakcji w ci?gu godziny ustanawiaj?c nowy rekord wydajno?ci w zakresie analizy historycznej.

      Po??czenie dwóch ?wiatowych liderów bran?y HPC.

      NGC rozszerza si?, aby akcelerowana na GPU sztuczna inteligencja by?a jeszcze bardziej dost?pna.